Artykuły

Lista zawiera artykuły z numerów do Wschodu włącznie. Pozostałe teksty można znaleźć bezpośrednio na stronach poszczególnych numerów. Zapraszamy!

x

etnografia1

Bartłomiej Chromik

Dlaczego diabli poszli do diabła,
czyli szkic o zanikaniu istot demonicznych

Maria Wójtowicz

Między piekarnią a kapliczką

Agata Chełstwoska

Przestrzeń warszawskiej Pragi. Głos artystów

Justyna Tabaszewska

Między myśleniem mitycznym a tradycją chrześcijańską.
Kilka uwag o tarantyzmie

Anna Malinowska

Utopia ludzkiej samorealizacji. Stella Polaris: wspólnota w życiu
– wspólnota w sztuce.Próba opisu i analizy zjawiska

xx

historia1

Adam Gendźwiłł

Miasto i planowanie przestrzenne
w społecznej refleksji starożytnych Greków

Paweł Figurski

Wygnania arian w kontekście soboru nicejskiego (325 r.)

Paweł Figurski

Wygnania duchownych i edykt Konstantyna Wielkiego
– metody przeciwdziałania kontrowersji ariańskiej
w kontekście soboru nicejskiego w Historiach Kościoła
Filostorgiusza, Sokratesa Scholastyka i Hermiasza Sozomena
(wersja rozszerzona)

Agnieszka Łyś

Obsesje religijne i reakcje na klęski elementarne
we Francji na przełomie X i XI w.

Henryk Grzegrzółka
(red. Maciej Gnyszka)

Wspomnienia starego rolnika, żołnierza Drugiej Armii,
uczestnika walk wyzwoleńczych (część pierwsza)

Henryk Grzegrzółka
(red. Maciej Gnyszka)

Wspomnienia starego rolnika, żołnierza Drugiej Armii,
uczestnika walk wyzwoleńczych (część druga)

Jakub Sypiański

Wpływ Bliskiego Wschodu na kulturę Grecji archaicznej.
Drogi kontaktu

Łukasz Żak

Wątki teologiczne w Kronice Galla Anonima a nurty ideowe epoki

Adam Puchalski

Prowincja, komunistyczne miasto i świat partyjnego dworu
w biografiach Slobodana Miloševicia, Eduarda Szewardnadze
i Leonida Kuczmy. Psychologiczne uwarunkowania wydarzeń
rewolucyjnych w Serbii, Gruzji i na Ukrainie na przełomie XX i XXI wieku.

Adso z Montier-en-Der
(przeł. Agnieszki Łyś )

O narodzinach i czasie Antychrysta
oraz tych, którzy mu podlegają

Piotr Pomianowski

Argumentacja Pawła Włodkowica przeciw Krzyżakom
podczas soboru w Konstancji

Grzegorz Pakowski

“To jest woja idiotów”. Wojna falklandzka 1928
w stosunkach międzynarodowych

Natalia Grądzka

Własny raj. Towiańczycy – studium przypadku

Łukasz Dziamski

Szkic o najwyższych stopniach wojskowych

Joanna Kulas

Moralitet leśny. Wisława Szymborska

Daniel Działa

Widowisko karnawałowe a groteskowy
obraz ciała w kulturze XVI wieku

xx

socjologia2

Magdalena Zmysłowska

Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – szanse i bariery

Joanna Chwastek

Droga do Północnego Raju. Historyczne i społeczne uwarunkowania
nordyckiego państwa opiekuńczego. Przykład Norwegii

Miłosz Puczydłowski

Secular Age. Charles Taylor o sekularyzacji krajów bogatej północy.

„Mishellanea” rozmawiają z panią dr Martą Bucholc
oproblemach świata odczarowanego

To jest mój snickers, bo to ja go jem,
to jest moje doświadczenie snickersa

Tymon Słoczyński

Indywidualistyczne teorie dyskryminacji kobiet na rynku pracy

Marta Dąbrowska

Czy zbliżamy się do Europy. Czyli co i dlaczego konsumuje
nowa polska inteligencja rozważone w świetle mniej i bardziej
ortodoksyjnych teorii klasy próżniaczej

Filip Konopczyński

Surowa ryba. Nietypowa percepcja
i fenomen sushi we współczesnej Polsce

Tomasz Janyst

Nierówności ontologiczne w konfucjańskim społeczeństwie
jako przeszkoda w powszechnym rozwoju praw człowieka

xx

literatura1

Rozalia Słodczyk

Co mówią Figury Jana Lebensteina?

Małgorzata Mostek

…jestem trochę obity światem.
O spotkaniach z Antonim Rząsą

Rozalia Słodczyk

Przybyszewski i Munch. Napięcie między kobiecością i męskościa
w twórczości artystów-rewelatorów nagiej duszy

Aleksandra Kremer

Topos “człowiek – Boże igrzysko” w twórczości Mikołaja Reja
i Jana Kochanowskiego.
Porównanie obrazów ukazujących życie
jako śmieszną zabawę i igraszkę Boga

Tomasz Lewiński

Wpływ ikonografii Sądu Ostatecznego Hansa Memliga
na obrazowanie tematu w malarstwie gdańskim następnych stuleci

Dominika Czerniawska

Przestrzeń społeczna miasta w fotografii

Wojciech Gadzała

Wizerunek miasta w Bladerunner Ridleya Scotta

Krzysztof Niewiadomski

“Down in the street makin’ all that noise”. Szkic o poetyckich
obrazach miasta w piosenkach Toma Waitsa

Julia Balter

Miasto jako widowisko w doświadczeniu flaneura

Jan Burzyński i Maciej Czeszewski

Upadłe sytuacje komunikacyjne.
Krótkie studium o dwóch tekstach

Agnieszka Jakimiak

“A ja chcę kary!”. Sędziowie – wizje Stanisława Wyspiańskiego
i Jerzego Grzegorzewskiego wobec kultury antycznej

Joanna Barska

Na południe od Raju. Pożegnanie z Afryką Karen Blixen

Ewelina Twardoch

Czy fikcja literacka jest w stanie ocalić autorskie
“ja” tekstowe? -
o znaczeniu “anautobiografizmu”
w Scenach z życia prowincjonalnego J. M. Coetzeego

Dorota Miśka

Literacka ekumena, czyli protestancko-katolicki świat Jerego Pilcha

Nanette Salomon
(przeł. Piotr Słodkowski)

Grzechy zaniedbania. Kanon historii sztuki

Karolina Ćwiek

Pan Hrabal zaprasza Pana Kafkę na piwo, czyli o inspiracjach
kafkowskich w twórczości Bohumila Hrabala

Anna Malinowska

Podróżopisarstwo jako forma z pogranicza faktu i beletrystyki –
analiza na postawie Podróży do Cesarstwa Marokańskiego
Jana Potockiego

Joanna Knozowska

Bohaterowie powieści Williama Faulkneraz cyklu Yoknapatawpha county
jako przykłady typów ludzkich specyficznych dla faulknerowskiego Południa

Błażej Skrzypulec

O granicach etyki

Ewa Młożniak

Liryk Nad wodą wielką i czystą… Adama Mickiewicza
wobec współczesnych interpretacji i odczytań

Ewa Młożniak

Współczesne postrzeganie kobiet rudowłosych.
Próba analizy stereotypu.

Małgorzata Mostek

Gniew i ofiara. Rytuał Ingmara Bergmana
a Bachantki Eurypidesa

Aleksandra Kremer

Hans Holbein – portrecista Północy.
Martwy Chrystus
i Ambasadorowie
jako zwierciadło renesansu północnoeuropejskiego

Joanna Barska

Dodekafoniczne rusztowanie, czyli zaklinanie nieistnienia.
W kręgu re-cytacji świata Georgesa Pereca

Katarzyna Szymańska

“Obie strony lustra” w wierszu Jamesa Merrilla Willowware Cup
i ich oblicza w przekładzie Stanisława Barańczaka

Mikołaj Golubiewski

Fior wielopostaciowy.
Analiza bohatera
Operetki Witolda Gombrowicza

Joanna Barska

Starość, pamięć i piękno.
Na marginesach Śpiących piękności Y. Kawabaty

Igor Goldberg

Język Orientu i Orient jako język. Wokół konstruktów
Wschodu Marcela Graneta i Rolanda Barthesa

Małgorzata Joanna Adamczyk

Dusze rosyjskie według Mrożka, czyli Miłość na Krymie

Ewelina K. Jarosz

Peregrynacja do Ziemi Świętej i Egiptu.
Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła “Sierotki”jako komunikat

Witold Zakrzewski

Dociekania Awerroesa Jose Luisa Borgesa -
próba interpretacji

Dorka Budacz

Podróż malownicza ku pamięci

Piotr Słodkowski

Centrum a peryferie, kanon a inna historia sztuki.
Prezentacja sztuki Europy Środkowej na Zachodzie
na przykładzie wystaw Constructivism in Poland 1923-1926 (1973)
i
Central European Avant-Gardes: Exchange and Transformation (2001-2003)

Małgorzata Mostek

Wielokrotność. O Śladach Zofii Rydet

Kacper Nosarzewski

Mistyczny motyw ognia a wizja Boga
w lirykach okresu ostatniego Julisza Słowackiego

xx

politologia1

Oktawian Kuc

Dialog Kościoła Katolickiego z europejskimi
instytucjami wspólnotowymi

Tymon Słoczyński

Polityka gospodarcza Margaret Thatcher

Adam Puchalski

W stronę neokonserwatywnej polityki zagraniczne.
Założenia postzimnowojennych neokonserwatystów
amerykańskich w odniesieniu do polityki międzynarodowej

xx

prawo1

Maciej Zaleśkiewicz

Co mówi prawo? Uwagi na tle prawotwórczej wykładni
funkcjonalnej w orzecznictwie Sądu Najwyższego
Stanów Zjednoczonych i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Szymon Zaręba

Azyl dyplomatyczny w prawie i praktyce
państw Ameryki Łacińskiej

Oktawian Kuc

System ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej

Łukasz Gołaszewski

O najnowszym wydaniu aktów prawnych obowiązujących
w województwach centralnych II Rzeczpospolitej

xx

teatr2

Jan Czapliński

“Źle się dzieje w państwie duńskim”,
czyli nowy dramat o nowej rzeczywistości

Katarzyna Urbaniak

Intertekstualne gry z Dziennikiem Wacława Niżyńskiego.
Bóg Niżyński
Henryk.Hamlet.Hospital. Studium Teatralnego
Piotra Borowskiego

xx

tozsamosc2

Z doktorem Eligiuszem Szymanisem
rozmawia Krzysztof Niewiadomski

Czym się różni Matrix od czarownic na Łysej Górze?

Z prof. Włodzimierzem Lengauerem rozmawia Jan Burzyński

Ekstaza i samotność, czyli o (nie)tożsamości starożytnych Greków

Magdalena Komsta

Rozwój przywiązania we wczesnym dzieciństwie

xx

tworczosc1

Maciej Gnyszka

wiersze

Agata Ludwikowska

wiersze

Arsenij Tarkowskij
(przeł. Beata Szulęcka )

* * * (Lato właśnie minęło…)

Peter Huchel
(przeł. Katarzyna Szymańska )

Letnia Sybilla

Karolina Ćwiek

Miasto zagubionych butów – wiersze

Filip Makowiecki

drzemka na piaskowej górce

(wiersz wiejski II na szelkach z rymu)

Magdalena Malińska

* * * [śnił mi się puch]

Dorka Budacz

Szkic o widoku przez bramę

Ola Czerniawska

We wsi

Sabina Twardowska

Moje Trójmiasto: Wrocław – Sanok – Warszawa

Dorka Budacz

psalmy responsoryjne

bo gdy

 1. coach online store’s avatar

  I like when you talk about this type of stuff in your posts. Perhaps could you continue this?

 2. mbt habari’s avatar

  not a soul issues of which scientific discipline really works, whatsoever incorrectly recognized in addition to bogus maintain may perhaps on occasion possibly be made available. Although no matter

 3. code promo longchamp’s avatar

  Mon onze ans gar莽on commence coll猫ge la semaine prochaine, et je voudrais lui faire une bonne premi猫re impression sur tous les enfants nouveaux / enseignants qu’il va rencontrer pour la premi猫re fois. Il n’a aucun int茅r锚t dans les v锚tements que ce soit et pr茅f猫re continuer 脿 porter son short us茅 et T-shirts. Des suggestions?

 4. sac homme longchamp’s avatar

  Cookson manifeste est intitul茅 Trust, Leading Change et place la lutte contre le dopage dans le haut de l’ordre du jour.

 5. Ray Ban Gafas De Espejo’s avatar

  I am going to go ahead and bookmark this post for my brother for a coming up research project for class. This is a appealing internet site by the way. Where did you acquire the template for this webpage?

 6. escarpins style louboutin’s avatar

  Manufacturer Defendants and brands sold by the Manufacturer Defendants:

 7. ルイヴィトン コピー 代引き’s avatar

  ヴィトン財布メンズコピー、Onineサッカーユニフォームやフットサルユニフォーム、。これは、レプリカヴィトンストールコピーの財布は本当に便利になる時間です。
  ルイヴィトン コピー 代引き http://louisvuitton_3evyus.cyberschmooz.com

 8. How To Identify Original Ray Ban Ny Wayfarer’s avatar

  But wanna state that this is extremely helpful, Thanks for taking your time to write this.

 9. ルイヴィトン コピー 国内’s avatar

  彼らは驚くばかりであるAppeのルイヴィトンキーケースコピー5のアダプタのノックオフのバージョンでは、それはAppeが独自のアダプタを出荷開始されるまでにアクセスできるようになり、安全な賭けです。
  ルイヴィトン コピー 国内 http://louisvuitton_nr2d0s.holisticcareerguide.com

 10. gucci 偽物’s avatar

  エンジニアリングは主にgucci偽物通販テクニカルセンターが担当したプラットフォームはカムリやアバロン、カムリソラーラなどと同じ大型FF車用のKプラットフォームを採用。しかしたくさんのもAppeのgucci財布偽物見分け方の第三世代を使用して約大discontentmentsのがあります。

 11. Sac à Main Longchamp Pas Cher Roseau’s avatar

  les personnes vous voulez connaitre les secrets pour diriger votre ejaculation ?

 12. cqthwiykdn’s avatar

  · Artykuły
  [url=http://www.g37or5qqkmgh7nge289905018ob81l2ss.org/]ucqthwiykdn[/url]
  acqthwiykdn
  cqthwiykdn http://www.g37or5qqkmgh7nge289905018ob81l2ss.org/

 13. レスポ 新品登場’s avatar

  レスポートサックからショルダーバッグが登場!ナイロン素材なので汚れを気にせずに使えるのも魅力的です。ポケットなどの仕様がたくさんあり、整理もしやすくて収納力抜群。ショルダーの長さを調節すれば肩掛け・斜め掛け自由自在♪シーンや服装を選ばず、毎日使える万能モデルです。

 14. fitflop sale singapore’s avatar

  Maybe you have taken into consideration creating an e-book or guest authoring on other sites? I get a blog good same topics you discuss and really want to acquire you share some stories/information.
  fitflop sale singapore

 15. nike air max mesh’s avatar

  Howdy! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a outstanding job!

 16. new balance factory sale’s avatar

  Vigevano is located in the heart of Lombardy’s picturesque Ticino Valley, at the crossroads in between waterways and synthetic canals that bear witness on the city’s agricultural main. Vigevano’s principal calling, nonetheless, may be the production of shoes-for just about every dimensions and value, from the most affordable that conclusion up in flea marketplaces on the custom-made that adorn the most classy toes on earth. The artwork of “conzare le scarpe” (shoemaking) in Vigevano is usually traced back to the document from 1392 that prohibited the tanning and working of leather-based to the general public sq..
  new balance factory sale

 17. canada goose parka without fur’s avatar

  Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting fed up of Wordpress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.
  canada goose parka without fur

 18. youth lebron james jersey’s avatar

  With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of completely unique content I’ve either written myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any techniques to help stop content from being ripped off? I’d truly appreciate it.

 19. 2014 allingrosso adidas springblade 2013 uomo nero blu scarpe da corsa negozio di vendita online keio2548’s avatar

  HI,Iread your blog named “· Artykuły”regularly. Your writing style is awesome,keep it up! And you can look our wensite about 2014 allingrosso adidas springblade 2013 uomo nero blu scarpe da corsa negozio di vendita online keio2548.

 20. ugg boots’s avatar

  b looking at a team of rustlers play, just like with no travel, while appeared to be the actual cavalry ran bedlam. In contrast, tiger woods silverware protect, to be a 1001 many people, brandished the silverware, yank bend, stabbed, clean many people l.
  ugg boots http://www.amaayakudu.com/
  ugg boots

 21. uggs black friday’s avatar

  Certainly having Nabeel these are positioning again for let go on these types of characteristics, once they establish a newer model in the future they might bring in more cash.
  uggs black friday

 22. モンクレールのダウンジャケット’s avatar

  ちょうど約すべてあなた請求精密とそれは私を作る不思議理由はI していなかったことを supprisingly起こるとの前に、この光以前にこの中を見ていないでした。 この特定ピース本当に限りこの特定 行く。 それでもそこに、現時点では実際にされている1位置私はは本当にと居心地と実際メインの|テーマにアイデアあなたの位置、ましょう私は参照何すべての残りの部分あなたのリーダーまあ行わ加入者が}{言わなければならない。
  モンクレールのダウンジャケット

 23. ugg モカシン 迷彩’s avatar

  こんにちは!ハッカーとトラブルの問題の問題私はちょうどあなたがいずれかを持っている場合聞きしたかった? まで戻る私の最後のブログ(ワードプレス)は、ハッキングされたと私は負けてしまった原因なしにハードワークのか月。ハッカー に| メソッドソリューション何かありますか?
  ugg モカシン 迷彩

 24. クロムハーツ渋谷店’s avatar

  そこにこんにちは!これはちょっとオフトピックですが、私はいくつかの助言指導必要が確立されたブログからの。それはタフ自分のブログを設定する?私は非常にTECHINCALないが、私はかなりのことを把握することができます迅速。私は、​​を考えている私自身が、私はどこにわからないんだけど開始。 や提案何かを持っていますか? 乾杯
  クロムハーツ渋谷店

 25. コーチ ベルト 品質’s avatar

  Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very much appreciated.

 26. coach 財布 メンズ 価格’s avatar

  Hey there! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a outstanding job!

 27. コーチ 直営店 名古屋’s avatar

  Hiya! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when browsing from my iphone4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this problem. If you have any suggestions, please share. Appreciate it!

 28. クロムハーツ 通販 ブログ’s avatar

  で 素晴らしい物事の 実際には A安心努力とハードワークに関して。 場所を正確にあなた実際に混乱する私が個人的にことになった上事実。As people say, details make or break the argument.. And that could not be more accurate in this article.Having said that, let me tell you precisely what did deliver the results.Your authoring can be incredibly powerful which is possibly the reason why I am making an effort in order to comment.I do not make it a regular habit of doing that.Secondly, although I can see a leaps in logic you make, I am not really convinced of just how you appear to unite your ideas which produce the final result.For the moment I will, no doubt subscribe to your point but trust in the near future you connect the facts much better.
  クロムハーツ 通販 ブログ

 29. クロムハーツ つなぎ’s avatar

  称賛時間とエネルギーあなたが入れサイトと深さ情報あなたオファー。イッツ素晴らしい古い情報材料再ハッシュをそれは同じではありませんしながら、たまに中のブログに遭遇する。 素晴らしい読んでください!あなたのサイトと私はを含むだ|私は、ブックマークを保存した事があるRSSフィード私のGoogleアカウントにフィード。
  クロムハーツ つなぎ

 30. クロムハーツ 小銭入れ’s avatar

  ; これについて|スパム問題問題を持っていますか私もブロガーだ、と私はいた疑問あなたの状況を、 私たちは作成しているいくつかの素晴らしい手続き、私たちが見ていると為替とメソッドテクニック他人 、興味を持っている場合|電子メールの電子メール私に撃つなぜ。
  クロムハーツ 小銭入れ

 31. モンクレール ダウン レディース 2013’s avatar

  ちょうど約すべてあなた言及 の適切なとそれは私を作る熟考理由はI していなかったことを supprisingly起こるとの前に、この光 以前にこの中を見ていないでした。 あなた記事本当に限りこの特定問題行く。 しかしそこは1の特定ファクター私はしない快適居心地と実際 の|テーマにアイデア問題、許可私は観察何すべての残りの部分あなたの訪問者まあ行わ加入者が}{言わなければならない。
  モンクレール ダウン レディース 2013

 32. アグ クラシックショート 激安’s avatar

  私は好奇心したあなたは今までにの思想場合は、変更してくださいのページレイアウト構造サイト?その非常によく書かれ;私はyouveは言うようになったものが大好きです。しかし、多分あなたは少しより多くのコンテンツの方法で人々はそれで良い接続できるできるよう。 |または22|ホードは11持つためにテキストの非常に多くを得た。たぶん、あなたは宇宙、それをより良いだろうか?
  アグ クラシックショート 激安

 33. クロムハーツ ペンダント 中古’s avatar

  たくさんあなた 明確にされている とそれは私を作る不思議理由はI していなかったことを supprisingly起こるとの前に、この光以前にこの中を見ていないでした。 このピース本当に限りこの特定問題行く。 しかしそこは1ポイント私はは本当に快適居心地と実際 の|テーマにアイデア問題、許可私は参照何すべての残りの部分訪問者まあ行わ加入者が}{言わなければならない。
  クロムハーツ ペンダント 中古

 34. 2014 Newest New Balance 574 Series’s avatar

  New Balance 574 shoes this year seemed to break you for their inherent Retro Running impression

 35. クロムハーツ 品質’s avatar

  でこの 素晴らしい物事のデザインパターンはあなたはちょうどのための努力とハードワークに関して。 場所を正確にあなた実際に混乱する私が個人的にだったに事実。As as the maxim goes, details make or break the argument.. And that couldn’t be much more true right here.Having said that, let me say to you what did deliver the results.Your text is very convincing and this is most likely the reason why I am taking an effort in order to opine.I do not really make it a regular habit of doing that.2nd, even though I can notice the jumps in logic you come up with, I am definitely not convinced of exactly how you appear to unite your ideas which in turn help to make your final result.For the moment I will subscribe to your issue but trust in the foreseeable future you actually link your facts better.
  クロムハーツ 品質

1 · 2 · 3 · ... · 5 ·