Autorzy

Lista zawiera biogramy Autorów i Autorek tekstów z numerów do Wschodu włącznie.

x
Małgorzata Joanna Adamczyk

Studentka MISH UW (kierunki wiodące: prawo oraz kulturoznawstwo z animacją kultury). Interesuje się przede wszystkim dialogiem międzyreligijnym i międzyświatopoglądowym, diarystyką (zwłaszcza dziennikami czasów wojny), dokumentami osobistymi, literaturą faktu oraz mechanizmami wykluczenia i pojmowania Innego.

Dusze rosyjskie według Mrożka, czyli Miłość na Krymie

x
Julia Balter

Miasto jako widowisko w doświadczeniu flaneura

x
Agata Chełstowska

Przestrzeń warszawskiej pragi. Głosy artystów

x
Joanna Barska

Komparatystyka oraz Wiedza o Teatrze UJ. Publikowała w „Bez Porównania” i kilku zbiorach pokonferencyjnych. Edaktorka działu komparatystyki intersemiotycznej czasopisma „Bez Porównania”, koordynatorka sekcji komparatystyki interdyscyplinarnej Koła Naukowego Komparatystów UJ. Interesuje się komparatystyką interdyscyplinarną, zwłaszcza związkami literatury z muzyką.

Na południe od Raju. Pożegnanie z Afryką Karen Blixen

Dodekafoniczne rusztowanie, czyli zaklinanie nieistnienia. W kręgu re-cytacji świata Georgesa Pereca

Starość, pamięć i piękno. Na marginesach Śpiących piękności Y. Kawabaty

x
Dorka Budacz

Studentka MISH UW i Wydziału Malarstwa ASP. Studiuje obce języki historii idej i próbuje używać ich niezgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Redaktor od ładu i składu “M.”

Szkic o widoku przez bramę
Podróż malownicza ku pamięci
psalmy responsoryjne; bo gdy

x
Jan Burzyński

Z Krakowa, MISH UW. Interesuje się piłką nożną.

Upadłe sytuacje komunikacyjne. Krótkie studium o dwóch tekstach

Ekstaza i samotność czyli o (nie)tożsamości starożytnych Greków (wywiad z prof. Włodzimierzem Lengauerem)

x
Bartłomiej Chromik

Pochodzi z Kęt. Studiuje na SGH i etnologii UW.

Dlaczego diabli poszli do diabła, czyli szkic o zanikaniu istot demonicznych

x
Joanna Chwastek

Ur. 11.09.1983, absolwentka MISH UJ, studia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w Instytucie Europeistyki oraz w Instytucie Filozofii. W 2003r. – reprezentantka Miasta Krakowa na międzynarodowej konferencji OWHC „Dziedzictwo i Młodzież”, w 2006 r. – Stypendium Socrates-Erasmus na Uniwersytecie w Oslo. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Willa Decjusza, Instytutem Badań nad Cywilizacjami przy Wyższej Szkole Europejskiej im. T. Tischnera oraz miesięcznikiem “Manko”. Zajmuje się problematyka praw człowieka, szczególnie w kontekście feministycznym, kwestią dziedzictwa kulturowego i wartości społecznych i ich powiązań z ustrojem politycznym.

Droga do Północnego Raju. Historyczne i społeczne uwarunkowania nordyckiego państwa opiekuńczego. Przykład Norwegii

x
Jan Czapliński

Kiedyś: MISH, kierunki wiodące: brak, zainteresowania: samochody. Obecnie: Wiedza o teatrze AT.

“Źle się dzieje w państwie duńskim”, czyli nowy dramat o nowej rzeczywistości

x
Dominika Czerniawska

Jest studentką Kolegium MISH UW oraz Instytutu Twórczej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Opavie. Kierunki wiodące w ramach MISH to socjologia oraz historia sztuki. Interesuje się szczególnie problematyką sztuki w przestrzeni miejskiej, teoriami urbanistycznymi oraz problematyką związaną z analizą dyskursu.

Przestrzeń społeczna miasta w fotografii

x
Ola Czerniawska

Urodziła się w Białymstoku (1984). Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie rozpoczęła w 2003 roku. Studiuje równolegle psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach programu Socrates-Erazmus studiowała na Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart w Niemczech (2007). Uczestniczyła w sympozjum i warsztatach „Percepcja Przestrzeni” w Domu Pracy Twórczej w Wigrach (2006). Otrzymała nagrodę w konkursie Samsung Art Master (2008) oraz stypendium firmy Ericsson (2008).

Na wsi (obrazy)

x
Maciej Czeszewski

Upadłe sytuacje komunikacyjne. Krótkie studium o dwóch tekstach

x
Karolina Ćwiek

Slawistyka UW.

Miasto zagubionych butów – wiersze
Pan Hrabal zaprasza Pana Kafkę na piwo, czyli o inspiracjach kafkowskich w twórczości Bohumila Hrabala

x
Marta Dąbrowska

Studentka socjologii w ramach MISH UJ, a także – z przypadku – prawa. Zainteresowania: socjologia i filozofia późnej nowoczesności, sztuka nowożytna, judaica, kultura popularna ( zwłaszcza w swej najbardziej zdegenerowanej postaci), kurioza wszelkiej maści. Plany na przyszłość: bliżej nieokreślone.

Czy zbliżamy się do Europy. Czyli co i dlaczego konsumuje nowa polska inteligencja rozważone w świetle mniej i bardziej ortodoksyjnych teorii klasy próżniaczej

x
Łukasz Dziamski

Student historii i prawa w ramach MISH UW, interesuje się ustrojem organizacji, zagadnieniem hierarchii, totalitaryzmami i wojskowością.

Szkic o najwyższych stopniach wojskowych

x
Daniel Działa

Widowisko karnawałowe a groteskowy obraz ciała w kulturze XVI wieku

x
Paweł Figurski

Student historii UW.

Wygnania arian w kontekście soboru nicejskiego (325 r.)
Wygnania duchownych i edykt Konstantyna Wielkiego – metody przeciwdziałania kontrowersji ariańskiej w kontekście soboru nicejskiego w Historiach Kościoła Filostorgiusza, Sokratesa Scholastyka i Hermiasza Sozomena (wersja rozszerzona)

x
Wojciech Gadzała

Wizerunek miasta w Bladerunner Ridleya Scotta

x
Adam Gendźwiłł

Studiuje na MISH (wiodące kierunki: geografia i socjologia) i w Collegium Invisibile (tutorial z psychologii środowiskowej). Naukowo zainteresowany miastami i tym, żeby w Polsce rozwinęły się studia miejskie (urban studies). Pozanaukowo – turystyką industrialną.

Miasto i planowanie przestrzenne w społecznej refleksji starożytnych Greków

x
Maciej Gnyszka

Wydział Architektury PW, Kolegium MISH UW (socjologia i ekonomia). Interesuje go wszystko, co dla niego ważne. Obecnie: rynek kapitałowy, Polska i architektura. Zawsze: katolicyzm.

Wspomnienia starego rolnika, żołnierza Drugiej Armii, uczestnika walk wyzwoleńczych (część pierwsza)
Wspomnienia starego rolnika, żołnierza Drugiej Armii, uczestnika walk wyzwoleńczych (część druga)
wiersze

x
Igor Goldberg

Student MISH. Trzy lata spędził w Pekinie, ChRL, gdzie uczęszczał do szkoły przy ambasadzie Federacji Rosyjskiej. Nie ma telewizora.

Język Orientu i Orient jako język. Wokół konstruktów Wschodu Marcela Graneta i Rolanda Barthesa

x
Łukasz Gołaszewski

Student MISH UW (kierunki: prawo i historia). Członek zwycięskiej reprezentacji UW na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historyczno-Prawnej im. Michała Sczanieckiego, stypendysta miasta stołecznego Warszawy im. Jana Pawła II, uczestnik konferencji naukowych z zakresu historii prawa i historii nowożytnej Polski. Zainteresowania naukowe: historia ustroju i prawa I Rzeczypospolitej, parlamentaryzm staropolski, dzieje Białegostoku.

O najnowszym wydaniu aktów prawnych obowiązujących w województwach centralnych II Rzeczpospolitej

x
Mikołaj Golubiewski

Fior wielopostaciowy. Analiza bohatera Operetki Witolda Gombrowicza

x
Natalia Grądzka

Własny raj. Towiańczycy – studium przypadku

x
Agnieszka Jakimiak

MISH UW, kierunki wiodące: wiedza o kulturze i germanistyka.

“A ja chcę kary!” Sędziowie – wizje Stanisława Wyspiańskiego i Jerzego Grzegorzewskiego wobec kultury antycznej

x
Tomasz Janyst

Student prawa i sinologii w ramach Kolegium MISH, zainteresowania naukowe skupione wokół zagadnień budowy państwa prawa w Chinach, historii azjatyckiej myśli politycznej oraz problematyki zawierania umów w międzynarodowym obrocie handlowym. Przewodniczący i prezes.

Nierówności ontologiczne w konfucjańskim społeczeństwie jako przeszkoda w powszechnym rozwoju praw człowieka

x
Ewelina Jarosz

Studentka prawa w ramach MISH UW i – z przypadku – studentka kulturoznawstwa.

Peregrynacja do Ziemi Świętej i Egiptu Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła “Sierotki” jako komunikat

x
Joanna Knozowska

Bohaterowie powieści Williama Faulknera z cyklu Yoknapatawpha county jako przykłady typów ludzkich specyficznych dla faulknerowskiego Południa

x
Magdalena Komsta

Ur. 1988, stypendystka Prezesa Rady Ministrów, finalistka (wyróżnienie) XXXI Olimpiady Artystycznej w sekcji plastyki. Studentka Kolegium MISH, w ramach którego realizuje dwa kierunki dyplomowe: pedagogikę (specjalności nauczycielskie: pedagogika wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna) i psychologię. Obecnie kończy dwuletni Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny o specjalizacji Taniec ludowy, aby w 2009 roku uzyskać dyplom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury.

Rozwój przywiązania we wczesnym dzieciństwie

x
Filip Konopczyński

MISH UW, eksdziałacz samorządowy, kawaler. Studiuje w Instytucie Kultury Polskiej i na Wydziale Prawa i Administracji. Ma siostrę Julię (9) i brata Kacpra (7). Nie pije, nie pali, uprawia sporty. Jego plan semestralny nie został zaakceptowany przez opiekuna roku.

Surowa ryba. Nietypowa percepcja i fenomen sushi we współczesnej Polsce

x
Mikołaj Kozak

MISH, prawo i filozofia. Ulubiony cytat tematyczny: „Przekład poezji jest jak kobieta – piękna nie jest wierna, wierna nie jest piękna.”

Włodzimierz Wysocki, Ballada liryczna; Tamten, co z nią kiedyś był

x
Aleksandra Kremer

Studentka MISH UW i Collegium Invisibile, kierunki wiodące: anglistyka i polonistyka, laureatka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego i Olimpiady Artystycznej. Intersuje się związkami literatury i sztuki.
Topos „człowiek – Boże igrzysko” w twórczości Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego. Porównanie obrazów ukazujących życie jako śmieszną zabawę i igraszkę Boga

Hans Holbein – portrecista Północy. Martwy Chrystus i Ambasadorowie jako zwierciadło renesansu północnoeuropejskiego

x
Oktawian Kuc

MISH i teologia na Papieskim Wydziale Teologicznym Sekcja „Bobolanum”; kierunki wiodące: prawo i stosunki międzynarodowe. Zainteresowania: ratownictwo wodne i medyczne, literatura staroangielska, biblistyka. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Rady Konsultacyjnej ds. studenckiego ruchu naukowego przy JM Rektorze UW, prezes Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Dyplomacji i Prawa „La diplomatie et le droit“.

Dialog Kościoła Katolickiego z europejskimi instytucjami wspólnotowymi
System ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej

x
Joanna Kulas

Moralitet leśny. Wisława Szymborska

x
Tomasz Lewiński

Wpływ ikonografii Sądu Ostatecznego Hansa Memliga na obrazowanie tematu w malarstwie gdańskim następnych stuleci

x
Agata Ludwikowska

Studiuje w Kolegium MISH polonistykę i filozofię. W wolnym czasie zajmuje się śledzeniem tabeli Ekstraklasy i czytaniem rosyjskich powieści kryminalnych. Kocha Warszawę i nie ma zamiaru nigdzie się stąd ruszać.

Wiersze

x
Agnieszka Łyś

MISH, kierunek wiodący: historia. Zainteresowania: historia idei i mentalności w średniowieczu, łacina średniowieczna.

Obsesje religijne i reakcje na klęski elementarne we Francji na przełomie X i XI w.
Adso z Montier-en-Der, O narodzinach i czasie Antychrysta oraz tych, którzy mu podlegają

x
Filip Makowiecki

MISH UW.

drzemka na piaskowej górce (wiersz wiejski II na szelkach z rymu)

x
Anna Malinowska

MISH UW. Kierunek wiodący: polonistyka, kierunek uwodzący: kulturoznawstwo. Zainteresowania: sacrum i profanum, podróże małe i duże, gra w klasy.

Podróżopisarstwo jako forma z pogranicza faktu i beletrystyki – analiza na postawie Podróży do Cesarstwa Marokańskiego Jana Potockiego
Utopia ludzkiej samorealizacji. Stella Polaris: wspólnota w życiu – wspólnota w sztuce. Próba opisu i analizy zjawiska

x
Magdalena “Malina” Malińska

Ur. 16 maja 1986r. w Sochaczewie, Filologia polska (“Cywilizacja”) UW, instrumentalistyka i kameralistyka (obój) UMFC. Tworzy wierszem, prozą, piosenką, dźwiękiem i obrazem. Poszukuje swojego gatunku i jego przedstawicieli.

* * * [śnił mi się puch]

x
Dorota Miśka

MISH UJ, kierunek wiodący: polonistyka, specjalizacja: wiedza o kulturze (ewentualnie wiedza o teatrze).

Literacka ekumena, czyli protestancko-katolicki świat Jerego Pilcha

x
Ewa Młożniak

Studentka Kolegium MISH, z zapałem łącząca studia na Psychologii i Polonistyce. Nie-laureatka, choć finalista OLiJP, z zamiłowania amatorska chórzystka. Prywatnie stara się odnaleźć w humanistyce choć cząstkę empirii.

Współczesne postrzeganie kobiet rudowłosych. Próba analizy stereotypu.
Liryk Nad wodą wielką i czystą… Adama Mickiewicza wobec współczesnych interpretacji i odczytań

x
Małgorzata Mostek

Studentka MISH UW, minimum kulturoznawcze. Zainteresowania: animacja kultury, teatr, literatura i okolice. Redaktor, łamacz, edytor. Eseistka-detalistka, fotograf z urojenia. Re-animatorka “M.”

Zaczątek (nr 1)
…jestem trochę obity światem. O spotkaniach z Antonim Rząsą
Zaczątek (nr 2)
Zaczątek (nr 3)
Zaczątek czwarty
Gniew i ofiara. Rytuał Ingmara Bergmana a Bachantki Eurypidesa
Wielokrotność. O Śladach Zofii Rydet

x
Krzysztof Niewiadomski

Pochodzący z Lublina student KMISH UW i Collegium Invisible. Historia i literatura (bardzo często razem). Też się interesuje. W zespole reanimatorów “M.”

Czym się różni Matrix od czarownic na Łysej Górze? (wywiad z dr Eligiuszem Szymanisem)
“Down in the street makin’ all that noise”. Szkic o poetyckich obrazach miasta w piosenkach Toma Waitsa
To jest mój snickers, bo to ja go jem, to jest moje doświadczenie snickersa. (wywiad z dr Martą Bucholc o problemach świata odczarowanego)
Zaczątek (nr 5)

x
Kacper Nosarzewski

Ur. 1986, student Wydziału Polonistyki UW na kierunku Literatura i język polski w cywilizacji europejskiej oraz Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Prawo. Publikuje w „Mówią Wieki” artykuły popularnonaukowe z pogranicza techniki i historii XIX wieku. Stypendysta Bourse Jan et Suzanne Brzękowski przyznawanej przez Bibliotekę Polską w Paryżu. Członek sekcji wioślarskiej AZS UW, uprawia też tenis i żeglarstwo regatowe. Poza zainteresowaniami związanymi z tematyką studiów, hobbystycznie zajmuje się zagadnieniami ekonomii i energetyki.

Mistyczny motyw ognia a wizja Boga w lirykach okresu ostatniego Julisza Słowackiego

x
Grzegorz Pakowski

MISH UW, kierunki wiodące: prawo i stosunki międzynarodowe. Zainteresowania: dyplomacja, kraje Grupy Wyszehradzkiej, piłka nożna.

“To jest woja idiotów”. Wojna falklandzka 1928 w stosunkach międzynarodowych

x
Piotr Pomianowski

MISH (politologia i socjologia). Doktorant w Instytucie Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UW. Członek Senatu UW. Prezes Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Kolegium MISH. Interesuje się historią i myślą polityczną.

Argumentacja Pawła Włodkowica przeciw Krzyżakom podczas soboru w Konstancji

x
Adam Puchalski

Student Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (wiodące kierunki: stosunki międzynarodowe i stosowane nauki społeczne) oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW. Były przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów Kolegium MISH. W trakcie studiów stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dwukrotnie miasta stołecznego Warszawy. Laureat trzech olimpiad przedmiotowych, w tym zwycięzca Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

W stronę neokonserwatywnej polityki zagranicznej. Założenia postzimnowojennych neokonserwatystów amerykańskich w odniesieniu do polityki międzynarodowej
Prowincja, komunistyczne miasto i świat partyjnego dworu w biografiach Slobodana Miloševicia, Eduarda Szewardnadze i Leonida Kuczmy Psychologiczne uwarunkowania wydarzeń rewolucyjnych w Serbii, Gruzji i na Ukrainie na przełomie XX i XXI wieku.

x
Miłosz Puczydłowski

Ur. 20.08.1986 w Gdyni, jest studentem Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pod opieką dr. hab. Marka Drwięgi studiuje filozofię, uczęszcza na zajęcia religioznawcze i teologiczne. Jest członkiem Koła Naukowego Studentów MISH UJ, twórcą Sekcji Filozofii Religii.

Secular Age. Charles Taylor o sekularyzacji krajów bogatej północy.

x
Tymon Słoczyński

Student ekonomii w Szkole Głównej Handlowej i Kolegium MISH UW z socjologią jako kierunkiem wiodącym. Osiągnięcia: laureat Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej oraz, dwukrotnie, laureat Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (specjalizacja teatrologiczna). Członek Collegium Invisibile. Zainteresowania naukowe: ekonomia pracy, teoria gier, teoria wyboru społecznego. Zupełnie nienaukowe: podróże, teatr, architektura romańska i gotycka, malarstwo niderlandzkie i holenderskie.

Polityka gospodarcza Margaret Thatcher
Indywidualistyczne teorie dyskryminacji kobiet na rynku pracy

x
Rozalia Słodczyk

Kolegium MISH, realizuje minima programowych z filologii polskiej, historii sztuki, italianistyki. Zainteresowana literaturą, sztuką nowożytną, muzyką klasyczną i filmem. Stypendystka Ministra Edukacji Narodowej.

Przybyszewski i Munch. Napięcie między kobiecością a męskością w twórczości artystów-rewelatorów nagiej duszy
Co mówią Figury Jana Lebensteina?

x
Piotr Słodkowski

Student Instytutu Historii Sztuki UW i UAM (w ramach programu MOST). Interesuje się historią sztuki nowoczesnej, malarstwem abstrakcyjnym, metodologią i historią historii sztuki, ostatnio także problemami związanymi z konstruowaniem historii sztuki Europy Środkowej.

Grzechy zaniedbania. Kanon historii sztuki
Centrum a peryferie, kanon a inna historia sztuki. Prezentacja sztuki Europy Środkowej na Zachodzie na przykładzie wystaw Constructivism in Poland 1923-1926 (1973) i Central European Avant-Gardes: Exchange and Transformation (2001-2003)

x
Michał Sutowski

Ur. w 1985, student politologii i stosowanych nauk społecznych w ramach Kolegium MISH, członek zespołu “Krytyki Politycznej”, współautor “Krytyki Politycznej Przewodnika Lewicy”, autor przekładów m. in. Carla Schmitta, Jürgena Habermasa, Philipa Goodchilda, Jacoba Taubesa i Davida Osta.

To jest mój snickers, bo to ja go jem, to jest moje doświadczenie snickersa. (wywiad z dr Martą Bucholc o problemach świata odczarowanego)

x
Jakub Sypiański

Studiuje cywilizację śródziemnomorską w ramach MISH UW. Interesuje się Morzem Śródziemnym w średniowieczu, acz nie tylko, bo zainteresowania ma – jak sam dodaje – szerokie i głębokie.

Wpływ Bliskiego Wschodu na kulturę Grecji archaicznej Drogi kontaktu

x
Beata Szulęcka

MISH (kierunek wiodący: kulturoznawstwo). Pasjonatka kultury rosyjskiej o rosyjskiej formacji duszy. Poza tym zajmuje ją filozofia, sztuka współczesna i estetyka, muzyka, socjologia oraz podróże.

Arsenij Tarkowskij, * * * (Lato właśnie minęło…)

x
Katarzyna Szymańska

MISH UW, kierunek wiodący: filologia polska, zainteresowania: miscellanea.
Peter Huchel, Letnia Sybilla

“Obie strony lustra” w wierszu Jamesa Merrilla Willowware Cup i ich oblicza w przekładzie Stanisława Barańczaka

x
Justyna Tabaszewska

MISH UJ, w ramach którego studiuje filologię polską (specjalność komparatystyka i wiedza o kulturze) oraz filozofię. Zainteresowania ogniskujące się wokół problematyki przestrzennej oraz antropologicznej, szczególnie w literaturze polskiej dwudziestego wieku.

Między myśleniem mitycznym a tradycją chrześcijańską. Kilka uwag o tarantyzmie

x
Ewelina Twardoch

MISH UJ, kierunki wiodące: polonistyka ze specjalizacją z komparatystyki oraz filmoznawstwo, zainteresowania: literatura najnowsza, film niemiecki, skandynawski, amerykański, filozofia (zwłaszcza etyka i filozofia człowieka), sztuka współczesna, nowe media, mitoznawstwo porównawcze, kultura skandynawska.

Czy fikcja literacka jest w stanie ocalić autorskie “ja” tekstowe? – o znaczeniu “anautobiografizmu” w Scenach z życia prowincjonalnego J. M. Coetzeego

x
Sabina Twardowska

Urodzona we Wrocławiu. Absolwentka Wydziału Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom w 2008 r. z wyróżnieniem dziekańskim. Przez dwa lata związana z artystycznym środowiskiem Pragi (pracownie na terenie PZO i SWPSu).

Moje Trójmiasto: Wrocław – Sanok – Warszawa (obrazy)

x
Katarzyna Urbaniak

MISH (I rok spędzany na urlopie dziekańskim), Wiedza o Teatrze AT; na MISHu: stosowane nauki społeczne, wiedza o kulturze. Zainteresowania: teatr instytucjonalny i nie, antropologia kultury, filozofia.

Intertekstualne gry z Dziennikiem Wacława Niżyńskiego. Bóg Niżyński Piotra Tomaszuka i Henryk.Hamlet.Hospital. Studium Teatralnego Piotra Borowskiego

x
Maria Wójtowicz

Studentka MISHu. Historia sztuki i etnologia.

Między piekarnią a kapliczką

x
Witold Zakrzewski

Ur. 1985, student kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej UW, interesuje się historią PRL, kulturą polską XIX w., szeroko rozumianą polityką i jeszcze szerzej rozumianymi Włochami.

Dociekania Awerroesa Jose Luisa Borgesa – próba interpretacji

x
Maciej Zaleśkiewicz

MISH, kierunki: prawo i stosunki międzynarodowe. Laureat m.in. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. W okresie nauki w liceum realizował indywidualny tok nauki na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu; uczestnik międzynarodowego European Union Knowledge Competition.

Co mówi prawo? Uwagi na tle prawotwórczej wykładni funkcjonalnej w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

x
Szymon Zaręba

MISH UW, kierunki wiodące: prawo i stosunki międzynarodowe. Interesuje się historią powszechną, reportażem i literaturą angloamerykańską.

Azyl dyplomatyczny w prawie i praktyce państw Ameryki Łacińskiej

x
Magdalena Zmysłowska

Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – szanse i bariery

x
Łukasz Żak

Student w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie; w obrębie jego zainteresowań znajdują się relacje między polityką a teologią w średniowieczu oraz mariologia współczesna; publikował m.in. na łamach kwartalnika mariologicznego „Salvatoris Mater”.

Wątki teologiczne w Kronice Galla Anonima a nurty ideowe epoki

x

 1. Angelmal’s avatar

  Mega win slots

  Mega Win Slots – The Ultimate Casino Experience

  Introduction

  In the fast-paced world of online gambling, slot machines have consistently emerged as one of the most popular and entertaining forms of casino gaming. Among the countless slot games available, one name stands out for its captivating gameplay, immersive graphics, and life-changing rewards – Mega Win Slots. In this article, we’ll take a closer look at what sets Mega Win Slots apart and why it has become a favorite among players worldwide.

  Unparalleled Variety of Themes
  Mega Win Slots offers a vast array of themes, ensuring there is something for every type of player. From ancient civilizations and mystical adventures to futuristic space missions and Hollywood blockbusters, these slots take players on exciting journeys with each spin. Whether you prefer classic fruit slots or innovative 3D video slots, Mega Win Slots has it all.

  Cutting-Edge Graphics and Sound Design
  One of the key factors that make Mega Win Slots a standout in the online casino industry is its cutting-edge graphics and high-quality sound design. The visually stunning animations and captivating audio create an immersive gaming experience that keeps players coming back for more. The attention to detail in each slot game ensures that players are fully engaged and entertained throughout their gaming sessions.

  User-Friendly Interface
  Navigating through Mega Win Slots is a breeze, even for newcomers to online gambling. The user-friendly interface ensures that players can easily find their favorite games, adjust betting preferences, and access essential features with just a few clicks. Whether playing on a desktop computer or a mobile device, the interface is responsive and optimized for seamless gameplay.

  Progressive Jackpots and Mega Wins
  The allure of Mega Win Slots lies in its potential for life-changing wins. The platform features a selection of progressive jackpot slots, where the prize pool accumulates with each bet until one lucky player hits the jackpot. These staggering payouts have been known to turn ordinary players into instant millionaires, making Mega Win Slots a favorite among high-rollers and thrill-seekers.

  Generous Bonuses and Promotions
  To enhance the gaming experience, Mega Win Slots offers a wide range of bonuses and promotions. New players are often greeted with attractive welcome packages, including free spins and bonus funds to kickstart their journey. Regular players can enjoy loyalty rewards, cashback offers, and special seasonal promotions that add extra excitement to their gaming sessions.

 2. michyNoike’s avatar

  На сайте https://mirkrovli-kmv.ru/ приобретите фасадные, кровельные материалы от популярной компании, которая находится на рынке длительное время и знает, что нужно самому прихотливому клиенту. Все реализуемые конструкции являются надежными, качественными, современными, а потому точно не подведут. В компании регулярно действуют акции, чтобы вы существенно сэкономили на покупке. Воспользуйтесь широким спектром услуг, предлагаемых компанией. Сюда входят консультации, составление документации.

 3. ysghgjReult’s avatar

  На сайте https://algoritmo-home.ru вы сможете подобрать освещение, роскошную дизайнерскую мебель. При этом результат вам точно понравится, потому как специалисты создают такой уникальный проект, который будет полностью соответствовать вашим предпочтениям. Дизайнеры работают в данной сфере давно и в обязательном порядке учитывают все тонкости, требования, предпочтения клиентов, чтобы они получили именно то, что хотят. Разнообразные коллекции позволят найти то, что нужно для создания идеальной концепции.

 4. uslanodoge’s avatar

  На сайте https://cifroom.ru/ вы сможете ознакомиться с огромным ассортиментов товаров, таких как: смартфоны, планшеты, комплектующие для ПК, ПК и ноутбуки, различные гаджеты, роботы пылесосы и многое другое. Отличные цены на товар, доставка в любые регионы, большой ассортимент, удобный поиск, описания и характеристики каждого товара – все это у нас на сайте.

 5. AllenMus’s avatar

  Группа компаний Истклима – один из крупнейших поставщиков электрических теплых полов, терморегуляторов, систем кабельного обогрева и других связанных с электрообогревом товаров и услуг в России. Мы сотрудничаем с производителями из разных стран, чтобы поставлять на рынок продукцию высокого качества, отвечающую всем требованиям наших клиентов.

  https://eastclima.ru/catalog/termoregulyator-mexanicheskij/

 6. RamonKaf’s avatar

  покердом официальный
  http://www.kiripo.com/forum/member.php?action=profile&uid=777803
  Добро пожаловать в захватывающий мир азартных развлечений ? PokerDom Casino! Мы готовы подарить вам незабываемый опыт игры в слоты на реальные деньги прямо сейчас. Наши лицензионные автоматы, предоставленные официальным сайтом Покердом Казино, станут вашим ключом к миру больших выигрышей и невероятных эмоций.Ощутите магию момента, когда барабаны слотов закрутятся, а выжидание результата превратится в настоящее испытание удачи. PokerDom Casino гарантирует честность и безопасность каждой игры, потому что мы ценим доверие наших игроков. Вы можете быть спокойны, ваши данные защищены самыми надежными технологиями, а азартные баталии полностью справедливы.

 7. gghornbon’s avatar

  На сайте https://neotechcom.ru/ вы сможете приобрести концентраты СОЖ, а также антиспаттеры. Эта компания уже в течение длительного времени работает в данной сфере и занимается разработкой инновационной и революционной технологии СОЖ. Сотрудники накопили огромный опыт. Сейчас это уверенный и надежный поставщик, который предоставляет на продукцию необходимые гарантии. Сопровождение клиента по вопросам, профессиональные консультации от лучших менеджеров. Концентраты произведены в лабораторных условиях.

 8. RandallILMen’s avatar

  топ 10 онлайн казино
  казино
  Теперь давайте заглянем в наш виртуальный гид по топ казино онлайн в 2023 году, который поможет вам выбрать место, где вы сможете реализовать свои азартные желания и покорить вершину удачи!Представьте себе место, где каждый ваш шаг определяется судьбой. В “Казино Вечной Удачи” вас ждут уникальные игры и увлекательные слоты, где удача становится вашим верным союзником. Играйте смело и доверьтесь своей судьбе в “Казино Вечной Удачи”.

 9. RamonKaf’s avatar

  poker dom
  http://www.adtgamer.com.br/showthread.php?t=52223&page=5914
  Пора покорить волнительный мир PokerDom Casino! Скачайте клиент на ПК и начните свою азартную историю уже сегодня. Наши лицензионные автоматы готовы принести вам океан радости и множество незабываемых моментов. Подготовьтесь к волнующим баталиям и ощутите, как адреналин наполняет вас при каждом выигрыше.Погрузитесь в захватывающий мир азартных игр с PokerDom Casino – официальным сайтом, предлагающим уникальные возможности для игры в слоты на реальные деньги и многое другое. PokerDom Casino – это истинный рай для любителей азартных развлечений, где каждый найдет что-то по своему вкусу.

 10. riyabhyday’s avatar

  На сайте https://korporativnye-spory.ru/ оформите заявку для того, чтобы воспользоваться услугами центра разрешения корпоративных вопросов. В компании работают квалифицированные, опытные сотрудники, которые знают все нюансы и готовы предложить вам лучшее решение вопроса. Специалисты готовы выявить мошенничество, воровство, а также восстановить контроль над компанией. В миссию компании входит и разделение активов. Здесь трудятся оценщики, адвокаты, юристы, специалисты, обеспечивающие безопасность.

 11. hannawrale’s avatar

  На сайте https://la2-anons.com/ ознакомьтесь с анонсами серверов. Важным моментом является то, что информация на портале регулярно обновляется, что поможет каждому игроку быть первым среди зарегистрированных. Каждый день открываются европейские, зарубежные серверы с донатом либо без него, различные рейты. Игра принесет радость, а также удовольствие всем категориям геймеров. Для того чтобы быстро выбрать, необходимо воспользоваться всем функционалом портала. На этом сервисе имеется все необходимое для вашего веселого и интересного времяпрепровождения.

 12. RandallILMen’s avatar

  топ онлайн казино 2023
  https://shishamag.ru
  Великолепие игры на реальные деньги раскроется перед вами в “Гранд Казино Рояль”. Здесь каждый гость становится королем азартного гемблинга, получая доступ к самым качественным игровым автоматам и классическим настольным играм. Ощутите королевское наслаждение от игры в “Гранд Казино Рояль”.”Золотое Колесо” – это казино, которое предлагает уникальный подход к азартным играм. Здесь игроки могут вращать колесо удачи и получать дополнительные бонусы и призы. Особенностью этого казино является увлекательная игра в живом режиме, которая позволяет игрокам наслаждаться атмосферой настоящего казино.

 13. RamonKaf’s avatar

  pokerdom скачать на телефон
  http://oople.com/forums/member.php?u=535560
  Ощутите магию момента, когда барабаны слотов закрутятся, а выжидание результата превратится в настоящее испытание удачи. PokerDom Casino гарантирует честность и безопасность каждой игры, потому что мы ценим доверие наших игроков. Вы можете быть спокойны, ваши данные защищены самыми надежными технологиями, а азартные баталии полностью справедливы.Добро пожаловать в захватывающий мир азартных развлечений ? PokerDom Casino! Мы готовы подарить вам незабываемый опыт игры в слоты на реальные деньги прямо сейчас. Наши лицензионные автоматы, предоставленные официальным сайтом Покердом Казино, станут вашим ключом к миру больших выигрышей и невероятных эмоций.

 14. uhammTah’s avatar

  На сайте https://sobr26.ru оставьте свой телефон для того, чтобы вам перезвонили и проконсультировали по поводу персональной охраны. Компания давно и на профессиональном уровне организует охрану недвижимости, имущества. Физическая охрана предоставляется более 20 лет. Компания смогла заполучить огромное количество постоянных клиентов, которые рекомендуют ее своим знакомым. Предоставляется полный комплекс услуг, а потому вы выберете то, что необходимо. На предприятии работают свои монтажные бригады, отвечающие за качество.

 15. bnftwneast’s avatar

  По ссылке https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sn2ake3bat5tle вы сможете сделать ставки у надежного букмекера «Фонбет», который давно находится на рынке и предлагает высокие коэффициенты и огромное количество различных спортивных состязаний. Саму компанию основали в 1994 году. Сейчас она считается лидером в России. Букмекер работает на территории России абсолютно легально, а потому вам не придется переживать за выплаты. Если возникли спорные ситуации, то все вопросы решаются при помощи ЦУПИС.

 16. velmanic’s avatar

  На сайте https://kinoturk.net/ вы сможете ознакомиться с огромной коллекцией фильмов и сериалов Турции, а также смотреть онлайн. Новые турецкие фильмы и сериалы постоянно пополняются, есть коллекции за прошлые годы. Можно выбрать жанр и посмотреть в высоком качестве. Смотреть онлайн турецкие фильмы на любом устройстве на нашем сайте.

 17. Clarklam’s avatar

  baccarat là gì
  Bài viết: Tại sao nên chọn 911WIN Casino Online?

  Sòng bạc trực tuyến 911WIN đã không ngừng phát triển và trở thành một trong những sòng bạc trực tuyến uy tín và phổ biến nhất trên thị trường. Điều gì đã khiến 911WIN Casino trở thành điểm đến lý tưởng của đông đảo người chơi? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những giá trị thương hiệu của sòng bạc này.

  Giá trị thương hiệu và đáng tin cậy
  911WIN Casino đã hoạt động trong nhiều năm, đem đến cho người chơi sự ổn định và đáng tin cậy. Sử dụng công nghệ mã hóa mạng tiên tiến, 911WIN đảm bảo rằng thông tin cá nhân của tất cả các thành viên được bảo vệ một cách tuyệt đối, ngăn chặn bất kỳ nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân. Điều này đặc biệt quan trọng trong thời đại số, khi mà hoạt động mạng bất hợp pháp ngày càng gia tăng. Chọn 911WIN Casino là lựa chọn thông minh, bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tham gia vào cuộc chiến chống lại các hoạt động mạng không đáng tin cậy.

  Hỗ trợ khách hàng 24/7
  Một trong những điểm đáng chú ý của 911WIN Casino là dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7. Không chỉ trong ngày thường, mà còn kể cả vào ngày lễ hay dịp Tết, đội ngũ hỗ trợ của 911WIN luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn khi bạn cần giải quyết bất kỳ vấn đề gì. Sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của đội ngũ hỗ trợ sẽ giúp bạn có trải nghiệm chơi game trực tuyến mượt mà và không gặp rắc rối.

  Đảm bảo rút tiền an toàn
  911WIN Casino cam kết rằng việc rút tiền sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng và an toàn nhất. Quản lý độc lập đảm bảo mức độ minh bạch và công bằng trong các giao dịch, còn hệ thống quản lý an toàn nghiêm ngặt giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài khoản của bạn. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi chơi tại 911WIN Casino, vì mọi thông tin cá nhân của bạn đều được bảo vệ một cách tốt nhất.

  Số lượng trò chơi đa dạng
  911WIN Casino cung cấp một bộ sưu tập trò chơi đa dạng và đầy đủ, giúp bạn đắm mình vào thế giới trò chơi phong phú. Bạn có thể tận hưởng những trò chơi kinh điển như baccarat, blackjack, poker, hay thử vận may với các trò chơi máy slot hấp dẫn. Không chỉ vậy, sòng bạc này còn cung cấp những trò chơi mới và hấp dẫn liên tục, giúp bạn luôn có trải nghiệm mới mẻ và thú vị mỗi khi ghé thăm.

  Tóm lại, 911WIN Casino là một sòng bạc trực tuyến đáng tin cậy và uy tín, mang đến những giá trị thương hiệu đáng kể. Với sự bảo mật thông tin, dịch vụ hỗ trợ tận tâm, quy trình rút tiền an toàn, và bộ sưu tập trò chơi đa dạng, 911WIN Casino xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho người chơi yêu thích sòng bạc trực tuyến. Hãy tham gia ngay và trải nghiệm những khoảnh khắc giải trí tuyệt vời cùng 911WIN Casino!

 18. Emilymit’s avatar

  покердом
  http://compcar.ru/forum/member.php?u=90583&tab=activitystream&type=all&page=2
  Наши слоты ? это не только стандартные азартные автоматы. Здесь вы найдете редкие синонимы классических игр, эксклюзивные слоты, которые вы не встретите больше нигде. Наша команда творческих разработчиков уделяет особое внимание каждой детали, чтобы вам было интересно даже после многих часов игры.Добро пожаловать в удивительный мир азартных развлечений! PokerDom ? это невероятно захватывающий онлайн-казино, предлагающий вам уникальный опыт игры в слоты на реальные деньги. Здесь вы найдете все, что нужно для идеального досуга и захватывающих приключений.

 19. MilfordEmaic’s avatar

  Исключительный частный эромассаж Пермь цена

 20. Clarklam’s avatar

  baccarat la gì

  Bài viết: Tại sao nên chọn 911WIN Casino trực tuyến?

  Sòng bạc trực tuyến 911WIN đã không ngừng phát triển và trở thành một trong những sòng bạc trực tuyến uy tín và phổ biến nhất trên thị trường. Điều gì đã khiến 911WIN Casino trở thành điểm đến lý tưởng của đông đảo người chơi? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những giá trị thương hiệu của sòng bạc này.

  Giá trị thương hiệu và đáng tin cậy

  911WIN Casino đã hoạt động trong nhiều năm, đem đến cho người chơi sự ổn định và đáng tin cậy. Sử dụng công nghệ mã hóa mạng tiên tiến, 911WIN đảm bảo rằng thông tin cá nhân của tất cả các thành viên được bảo vệ một cách tuyệt đối, ngăn chặn bất kỳ nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân. Điều này đặc biệt quan trọng trong thời đại số, khi mà hoạt động mạng bất hợp pháp ngày càng gia tăng. Chọn 911WIN Casino là lựa chọn thông minh, bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tham gia vào cuộc chiến chống lại các hoạt động mạng không đáng tin cậy.

  Hỗ trợ khách hàng 24/7

  Một trong những điểm đáng chú ý của 911WIN Casino là dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7. Không chỉ trong ngày thường, mà còn kể cả vào ngày lễ hay dịp Tết, đội ngũ hỗ trợ của 911WIN luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn khi bạn cần giải quyết bất kỳ vấn đề gì. Sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của đội ngũ hỗ trợ sẽ giúp bạn có trải nghiệm chơi game trực tuyến mượt mà và không gặp rắc rối.

  Đảm bảo rút tiền an toàn

  911WIN Casino cam kết rằng việc rút tiền sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng và an toàn nhất. Quản lý độc lập đảm bảo mức độ minh bạch và công bằng trong các giao dịch, còn hệ thống quản lý an toàn nghiêm ngặt giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài khoản của bạn. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi chơi tại 911WIN Casino, vì mọi thông tin cá nhân của bạn đều được bảo vệ một cách tốt nhất.

  Số lượng trò chơi đa dạng

  911WIN Casino cung cấp một bộ sưu tập trò chơi đa dạng và đầy đủ, giúp bạn đắm mình vào thế giới trò chơi phong phú. Bạn có thể tận hưởng những trò chơi kinh điển như baccarat, blackjack, poker, hay thử vận may với các trò chơi máy slot hấp dẫn. Không chỉ vậy, sòng bạc này còn cung cấp những trò chơi mới và hấp dẫn liên tục, giúp bạn luôn có trải nghiệm mới mẻ và thú vị mỗi khi ghé thăm.

 21. JohnSSMen’s avatar

  самое лучшее интернет казино
  https://zerolayer.ru
  “Золотое Колесо” – это казино, которое предлагает уникальный подход к азартным играм. Здесь игроки могут вращать колесо удачи и получать дополнительные бонусы и призы. Особенностью этого казино является увлекательная игра в живом режиме, которая позволяет игрокам наслаждаться атмосферой настоящего казино.”Гранд Казино Рояль” – Королевское Игровое Великолепие

 22. anosolayew’s avatar

  На сайте https://piter-xxx.net вы сможете выбрать девушку на вечер, для расслабления в выходной день. Все нимфы роскошные, презентабельного внешнего вида, имеют красивые черты лица, упругое, подтянутое тело, молодую кожу. Девушки сделают все для того, чтобы вы остались довольны сервисом, получили от общения с ними только приятные эмоции и захотели вернуться к ним вновь. Время, проведенное с нимфетками, обойдется недорого.

 23. siliyeDug’s avatar

  На сайте https://dosug66.ru вы найдете такую девушку, с которой забудете обо всем. На это время вы будете ее господином. И самое главное, что здесь находятся только красивые, привлекательные дамы, которые точно сведут вас с ума. Здесь молодые красотки, готовые радовать вас своими ласками, нежностями. Есть возможность подобрать даму с самыми разными параметрами и любой внешности. Имеются девушки с голубыми, карими глазами, а также длинными или короткими волосами. Они обрадуют своей красотой и женственным вешним видом.

 24. olgazRib’s avatar

  По ссылке https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sn2ake3bat5tle вы сможете сделать ставки в старейшей БК «Фонбет», которая вызывает доверие у любителей азарта. Она начала свою деятельность в далеком 1994 году. Зарегистрироваться на сайте вы сможете через мобильный телефон. Идентификация проводится несколькими способами. Однако самым практичным и проверенным является удаленный, при помощи видеозвонка. БК регулярно устраивает акции. Новые игроки получают 2000 рублей, если воспользуются приложением.

 25. chnmkApomi’s avatar

  На сайте https://uslugi-santehnikov.ru/ вы сможете воспользоваться услугами сантехника и получить профессиональную консультацию прямо сейчас. Сантехник выполняет самые разные виды работ и на профессиональном уровне. Со всем перечнем услуг вы сможете ознакомиться чуть ниже. В компании установлены привлекательные и доступные расценки, чтобы воспользоваться услугами смогли все желающие. Работы выполняются на профессиональном уровне, а сантехник выезжает на объект максимально оперативно. Он определяет причину поломки и быстро ее устраняет.

 26. MariaHoake’s avatar

  3D печать стала неотъемлемой частью медицинской индустрии, предоставляя уникальные решения и возможности для улучшения здравоохранения. Врачи и инженеры используют 3d печать по металлу для создания индивидуальных медицинских имплантатов, протезов и ортезов, точно соответствующих анатомии пациентов.

 27. Emilymit’s avatar

  онлайн казино покердом
  https://dragonsword.com/member.php?action=profile&uid=190
  Почему PokerDom Casino считается одним из лидеров в мире азартных игр? Это просто! У нас вы найдете настоящую разнообразность игр для каждого вкуса. Независимо от того, являетесь ли вы страстным поклонником классических слотов или предпочитаете новейшие 3D-автоматы с уникальными сюжетами ? у нас есть все, чтобы удовлетворить ваше желание играть в Казино Покердом. Приготовьтесь к взрыву эмоций, когда вращающиеся барабаны принесут вам выигрыши!Топ онлайн казино 2023: Секреты успеха

 28. yqcvsmetly’s avatar

  На сайте https://krasotkaepil.ru/ вы сможете ознакомиться с салоном диодной лазерной эпиляции в Москве. Услуги оказываются как женщинам, так и мужчинам. Лазерная эпиляция, косметология, массаж, акции салона дают возможность получить услуги высочайшего качества по приемлемым ценам, а наши квалифицированные косметологи подарят вам внимание и высокий уровень обслуживания.

· 1 · ... · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · ... · 119 ·