Autorzy

Lista zawiera biogramy Autorów i Autorek tekstów z numerów do Wschodu włącznie.

x
Małgorzata Joanna Adamczyk

Studentka MISH UW (kierunki wiodące: prawo oraz kulturoznawstwo z animacją kultury). Interesuje się przede wszystkim dialogiem międzyreligijnym i międzyświatopoglądowym, diarystyką (zwłaszcza dziennikami czasów wojny), dokumentami osobistymi, literaturą faktu oraz mechanizmami wykluczenia i pojmowania Innego.

Dusze rosyjskie według Mrożka, czyli Miłość na Krymie

x
Julia Balter

Miasto jako widowisko w doświadczeniu flaneura

x
Agata Chełstowska

Przestrzeń warszawskiej pragi. Głosy artystów

x
Joanna Barska

Komparatystyka oraz Wiedza o Teatrze UJ. Publikowała w „Bez Porównania” i kilku zbiorach pokonferencyjnych. Edaktorka działu komparatystyki intersemiotycznej czasopisma „Bez Porównania”, koordynatorka sekcji komparatystyki interdyscyplinarnej Koła Naukowego Komparatystów UJ. Interesuje się komparatystyką interdyscyplinarną, zwłaszcza związkami literatury z muzyką.

Na południe od Raju. Pożegnanie z Afryką Karen Blixen

Dodekafoniczne rusztowanie, czyli zaklinanie nieistnienia. W kręgu re-cytacji świata Georgesa Pereca

Starość, pamięć i piękno. Na marginesach Śpiących piękności Y. Kawabaty

x
Dorka Budacz

Studentka MISH UW i Wydziału Malarstwa ASP. Studiuje obce języki historii idej i próbuje używać ich niezgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Redaktor od ładu i składu “M.”

Szkic o widoku przez bramę
Podróż malownicza ku pamięci
psalmy responsoryjne; bo gdy

x
Jan Burzyński

Z Krakowa, MISH UW. Interesuje się piłką nożną.

Upadłe sytuacje komunikacyjne. Krótkie studium o dwóch tekstach

Ekstaza i samotność czyli o (nie)tożsamości starożytnych Greków (wywiad z prof. Włodzimierzem Lengauerem)

x
Bartłomiej Chromik

Pochodzi z Kęt. Studiuje na SGH i etnologii UW.

Dlaczego diabli poszli do diabła, czyli szkic o zanikaniu istot demonicznych

x
Joanna Chwastek

Ur. 11.09.1983, absolwentka MISH UJ, studia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w Instytucie Europeistyki oraz w Instytucie Filozofii. W 2003r. – reprezentantka Miasta Krakowa na międzynarodowej konferencji OWHC „Dziedzictwo i Młodzież”, w 2006 r. – Stypendium Socrates-Erasmus na Uniwersytecie w Oslo. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Willa Decjusza, Instytutem Badań nad Cywilizacjami przy Wyższej Szkole Europejskiej im. T. Tischnera oraz miesięcznikiem “Manko”. Zajmuje się problematyka praw człowieka, szczególnie w kontekście feministycznym, kwestią dziedzictwa kulturowego i wartości społecznych i ich powiązań z ustrojem politycznym.

Droga do Północnego Raju. Historyczne i społeczne uwarunkowania nordyckiego państwa opiekuńczego. Przykład Norwegii

x
Jan Czapliński

Kiedyś: MISH, kierunki wiodące: brak, zainteresowania: samochody. Obecnie: Wiedza o teatrze AT.

“Źle się dzieje w państwie duńskim”, czyli nowy dramat o nowej rzeczywistości

x
Dominika Czerniawska

Jest studentką Kolegium MISH UW oraz Instytutu Twórczej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Opavie. Kierunki wiodące w ramach MISH to socjologia oraz historia sztuki. Interesuje się szczególnie problematyką sztuki w przestrzeni miejskiej, teoriami urbanistycznymi oraz problematyką związaną z analizą dyskursu.

Przestrzeń społeczna miasta w fotografii

x
Ola Czerniawska

Urodziła się w Białymstoku (1984). Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie rozpoczęła w 2003 roku. Studiuje równolegle psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach programu Socrates-Erazmus studiowała na Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart w Niemczech (2007). Uczestniczyła w sympozjum i warsztatach „Percepcja Przestrzeni” w Domu Pracy Twórczej w Wigrach (2006). Otrzymała nagrodę w konkursie Samsung Art Master (2008) oraz stypendium firmy Ericsson (2008).

Na wsi (obrazy)

x
Maciej Czeszewski

Upadłe sytuacje komunikacyjne. Krótkie studium o dwóch tekstach

x
Karolina Ćwiek

Slawistyka UW.

Miasto zagubionych butów – wiersze
Pan Hrabal zaprasza Pana Kafkę na piwo, czyli o inspiracjach kafkowskich w twórczości Bohumila Hrabala

x
Marta Dąbrowska

Studentka socjologii w ramach MISH UJ, a także – z przypadku – prawa. Zainteresowania: socjologia i filozofia późnej nowoczesności, sztuka nowożytna, judaica, kultura popularna ( zwłaszcza w swej najbardziej zdegenerowanej postaci), kurioza wszelkiej maści. Plany na przyszłość: bliżej nieokreślone.

Czy zbliżamy się do Europy. Czyli co i dlaczego konsumuje nowa polska inteligencja rozważone w świetle mniej i bardziej ortodoksyjnych teorii klasy próżniaczej

x
Łukasz Dziamski

Student historii i prawa w ramach MISH UW, interesuje się ustrojem organizacji, zagadnieniem hierarchii, totalitaryzmami i wojskowością.

Szkic o najwyższych stopniach wojskowych

x
Daniel Działa

Widowisko karnawałowe a groteskowy obraz ciała w kulturze XVI wieku

x
Paweł Figurski

Student historii UW.

Wygnania arian w kontekście soboru nicejskiego (325 r.)
Wygnania duchownych i edykt Konstantyna Wielkiego – metody przeciwdziałania kontrowersji ariańskiej w kontekście soboru nicejskiego w Historiach Kościoła Filostorgiusza, Sokratesa Scholastyka i Hermiasza Sozomena (wersja rozszerzona)

x
Wojciech Gadzała

Wizerunek miasta w Bladerunner Ridleya Scotta

x
Adam Gendźwiłł

Studiuje na MISH (wiodące kierunki: geografia i socjologia) i w Collegium Invisibile (tutorial z psychologii środowiskowej). Naukowo zainteresowany miastami i tym, żeby w Polsce rozwinęły się studia miejskie (urban studies). Pozanaukowo – turystyką industrialną.

Miasto i planowanie przestrzenne w społecznej refleksji starożytnych Greków

x
Maciej Gnyszka

Wydział Architektury PW, Kolegium MISH UW (socjologia i ekonomia). Interesuje go wszystko, co dla niego ważne. Obecnie: rynek kapitałowy, Polska i architektura. Zawsze: katolicyzm.

Wspomnienia starego rolnika, żołnierza Drugiej Armii, uczestnika walk wyzwoleńczych (część pierwsza)
Wspomnienia starego rolnika, żołnierza Drugiej Armii, uczestnika walk wyzwoleńczych (część druga)
wiersze

x
Igor Goldberg

Student MISH. Trzy lata spędził w Pekinie, ChRL, gdzie uczęszczał do szkoły przy ambasadzie Federacji Rosyjskiej. Nie ma telewizora.

Język Orientu i Orient jako język. Wokół konstruktów Wschodu Marcela Graneta i Rolanda Barthesa

x
Łukasz Gołaszewski

Student MISH UW (kierunki: prawo i historia). Członek zwycięskiej reprezentacji UW na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historyczno-Prawnej im. Michała Sczanieckiego, stypendysta miasta stołecznego Warszawy im. Jana Pawła II, uczestnik konferencji naukowych z zakresu historii prawa i historii nowożytnej Polski. Zainteresowania naukowe: historia ustroju i prawa I Rzeczypospolitej, parlamentaryzm staropolski, dzieje Białegostoku.

O najnowszym wydaniu aktów prawnych obowiązujących w województwach centralnych II Rzeczpospolitej

x
Mikołaj Golubiewski

Fior wielopostaciowy. Analiza bohatera Operetki Witolda Gombrowicza

x
Natalia Grądzka

Własny raj. Towiańczycy – studium przypadku

x
Agnieszka Jakimiak

MISH UW, kierunki wiodące: wiedza o kulturze i germanistyka.

“A ja chcę kary!” Sędziowie – wizje Stanisława Wyspiańskiego i Jerzego Grzegorzewskiego wobec kultury antycznej

x
Tomasz Janyst

Student prawa i sinologii w ramach Kolegium MISH, zainteresowania naukowe skupione wokół zagadnień budowy państwa prawa w Chinach, historii azjatyckiej myśli politycznej oraz problematyki zawierania umów w międzynarodowym obrocie handlowym. Przewodniczący i prezes.

Nierówności ontologiczne w konfucjańskim społeczeństwie jako przeszkoda w powszechnym rozwoju praw człowieka

x
Ewelina Jarosz

Studentka prawa w ramach MISH UW i – z przypadku – studentka kulturoznawstwa.

Peregrynacja do Ziemi Świętej i Egiptu Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła “Sierotki” jako komunikat

x
Joanna Knozowska

Bohaterowie powieści Williama Faulknera z cyklu Yoknapatawpha county jako przykłady typów ludzkich specyficznych dla faulknerowskiego Południa

x
Magdalena Komsta

Ur. 1988, stypendystka Prezesa Rady Ministrów, finalistka (wyróżnienie) XXXI Olimpiady Artystycznej w sekcji plastyki. Studentka Kolegium MISH, w ramach którego realizuje dwa kierunki dyplomowe: pedagogikę (specjalności nauczycielskie: pedagogika wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna) i psychologię. Obecnie kończy dwuletni Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny o specjalizacji Taniec ludowy, aby w 2009 roku uzyskać dyplom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury.

Rozwój przywiązania we wczesnym dzieciństwie

x
Filip Konopczyński

MISH UW, eksdziałacz samorządowy, kawaler. Studiuje w Instytucie Kultury Polskiej i na Wydziale Prawa i Administracji. Ma siostrę Julię (9) i brata Kacpra (7). Nie pije, nie pali, uprawia sporty. Jego plan semestralny nie został zaakceptowany przez opiekuna roku.

Surowa ryba. Nietypowa percepcja i fenomen sushi we współczesnej Polsce

x
Mikołaj Kozak

MISH, prawo i filozofia. Ulubiony cytat tematyczny: „Przekład poezji jest jak kobieta – piękna nie jest wierna, wierna nie jest piękna.”

Włodzimierz Wysocki, Ballada liryczna; Tamten, co z nią kiedyś był

x
Aleksandra Kremer

Studentka MISH UW i Collegium Invisibile, kierunki wiodące: anglistyka i polonistyka, laureatka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego i Olimpiady Artystycznej. Intersuje się związkami literatury i sztuki.
Topos „człowiek – Boże igrzysko” w twórczości Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego. Porównanie obrazów ukazujących życie jako śmieszną zabawę i igraszkę Boga

Hans Holbein – portrecista Północy. Martwy Chrystus i Ambasadorowie jako zwierciadło renesansu północnoeuropejskiego

x
Oktawian Kuc

MISH i teologia na Papieskim Wydziale Teologicznym Sekcja „Bobolanum”; kierunki wiodące: prawo i stosunki międzynarodowe. Zainteresowania: ratownictwo wodne i medyczne, literatura staroangielska, biblistyka. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Rady Konsultacyjnej ds. studenckiego ruchu naukowego przy JM Rektorze UW, prezes Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Dyplomacji i Prawa „La diplomatie et le droit“.

Dialog Kościoła Katolickiego z europejskimi instytucjami wspólnotowymi
System ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej

x
Joanna Kulas

Moralitet leśny. Wisława Szymborska

x
Tomasz Lewiński

Wpływ ikonografii Sądu Ostatecznego Hansa Memliga na obrazowanie tematu w malarstwie gdańskim następnych stuleci

x
Agata Ludwikowska

Studiuje w Kolegium MISH polonistykę i filozofię. W wolnym czasie zajmuje się śledzeniem tabeli Ekstraklasy i czytaniem rosyjskich powieści kryminalnych. Kocha Warszawę i nie ma zamiaru nigdzie się stąd ruszać.

Wiersze

x
Agnieszka Łyś

MISH, kierunek wiodący: historia. Zainteresowania: historia idei i mentalności w średniowieczu, łacina średniowieczna.

Obsesje religijne i reakcje na klęski elementarne we Francji na przełomie X i XI w.
Adso z Montier-en-Der, O narodzinach i czasie Antychrysta oraz tych, którzy mu podlegają

x
Filip Makowiecki

MISH UW.

drzemka na piaskowej górce (wiersz wiejski II na szelkach z rymu)

x
Anna Malinowska

MISH UW. Kierunek wiodący: polonistyka, kierunek uwodzący: kulturoznawstwo. Zainteresowania: sacrum i profanum, podróże małe i duże, gra w klasy.

Podróżopisarstwo jako forma z pogranicza faktu i beletrystyki – analiza na postawie Podróży do Cesarstwa Marokańskiego Jana Potockiego
Utopia ludzkiej samorealizacji. Stella Polaris: wspólnota w życiu – wspólnota w sztuce. Próba opisu i analizy zjawiska

x
Magdalena “Malina” Malińska

Ur. 16 maja 1986r. w Sochaczewie, Filologia polska (“Cywilizacja”) UW, instrumentalistyka i kameralistyka (obój) UMFC. Tworzy wierszem, prozą, piosenką, dźwiękiem i obrazem. Poszukuje swojego gatunku i jego przedstawicieli.

* * * [śnił mi się puch]

x
Dorota Miśka

MISH UJ, kierunek wiodący: polonistyka, specjalizacja: wiedza o kulturze (ewentualnie wiedza o teatrze).

Literacka ekumena, czyli protestancko-katolicki świat Jerego Pilcha

x
Ewa Młożniak

Studentka Kolegium MISH, z zapałem łącząca studia na Psychologii i Polonistyce. Nie-laureatka, choć finalista OLiJP, z zamiłowania amatorska chórzystka. Prywatnie stara się odnaleźć w humanistyce choć cząstkę empirii.

Współczesne postrzeganie kobiet rudowłosych. Próba analizy stereotypu.
Liryk Nad wodą wielką i czystą… Adama Mickiewicza wobec współczesnych interpretacji i odczytań

x
Małgorzata Mostek

Studentka MISH UW, minimum kulturoznawcze. Zainteresowania: animacja kultury, teatr, literatura i okolice. Redaktor, łamacz, edytor. Eseistka-detalistka, fotograf z urojenia. Re-animatorka “M.”

Zaczątek (nr 1)
…jestem trochę obity światem. O spotkaniach z Antonim Rząsą
Zaczątek (nr 2)
Zaczątek (nr 3)
Zaczątek czwarty
Gniew i ofiara. Rytuał Ingmara Bergmana a Bachantki Eurypidesa
Wielokrotność. O Śladach Zofii Rydet

x
Krzysztof Niewiadomski

Pochodzący z Lublina student KMISH UW i Collegium Invisible. Historia i literatura (bardzo często razem). Też się interesuje. W zespole reanimatorów “M.”

Czym się różni Matrix od czarownic na Łysej Górze? (wywiad z dr Eligiuszem Szymanisem)
“Down in the street makin’ all that noise”. Szkic o poetyckich obrazach miasta w piosenkach Toma Waitsa
To jest mój snickers, bo to ja go jem, to jest moje doświadczenie snickersa. (wywiad z dr Martą Bucholc o problemach świata odczarowanego)
Zaczątek (nr 5)

x
Kacper Nosarzewski

Ur. 1986, student Wydziału Polonistyki UW na kierunku Literatura i język polski w cywilizacji europejskiej oraz Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Prawo. Publikuje w „Mówią Wieki” artykuły popularnonaukowe z pogranicza techniki i historii XIX wieku. Stypendysta Bourse Jan et Suzanne Brzękowski przyznawanej przez Bibliotekę Polską w Paryżu. Członek sekcji wioślarskiej AZS UW, uprawia też tenis i żeglarstwo regatowe. Poza zainteresowaniami związanymi z tematyką studiów, hobbystycznie zajmuje się zagadnieniami ekonomii i energetyki.

Mistyczny motyw ognia a wizja Boga w lirykach okresu ostatniego Julisza Słowackiego

x
Grzegorz Pakowski

MISH UW, kierunki wiodące: prawo i stosunki międzynarodowe. Zainteresowania: dyplomacja, kraje Grupy Wyszehradzkiej, piłka nożna.

“To jest woja idiotów”. Wojna falklandzka 1928 w stosunkach międzynarodowych

x
Piotr Pomianowski

MISH (politologia i socjologia). Doktorant w Instytucie Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UW. Członek Senatu UW. Prezes Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Kolegium MISH. Interesuje się historią i myślą polityczną.

Argumentacja Pawła Włodkowica przeciw Krzyżakom podczas soboru w Konstancji

x
Adam Puchalski

Student Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (wiodące kierunki: stosunki międzynarodowe i stosowane nauki społeczne) oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW. Były przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów Kolegium MISH. W trakcie studiów stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dwukrotnie miasta stołecznego Warszawy. Laureat trzech olimpiad przedmiotowych, w tym zwycięzca Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

W stronę neokonserwatywnej polityki zagranicznej. Założenia postzimnowojennych neokonserwatystów amerykańskich w odniesieniu do polityki międzynarodowej
Prowincja, komunistyczne miasto i świat partyjnego dworu w biografiach Slobodana Miloševicia, Eduarda Szewardnadze i Leonida Kuczmy Psychologiczne uwarunkowania wydarzeń rewolucyjnych w Serbii, Gruzji i na Ukrainie na przełomie XX i XXI wieku.

x
Miłosz Puczydłowski

Ur. 20.08.1986 w Gdyni, jest studentem Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pod opieką dr. hab. Marka Drwięgi studiuje filozofię, uczęszcza na zajęcia religioznawcze i teologiczne. Jest członkiem Koła Naukowego Studentów MISH UJ, twórcą Sekcji Filozofii Religii.

Secular Age. Charles Taylor o sekularyzacji krajów bogatej północy.

x
Tymon Słoczyński

Student ekonomii w Szkole Głównej Handlowej i Kolegium MISH UW z socjologią jako kierunkiem wiodącym. Osiągnięcia: laureat Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej oraz, dwukrotnie, laureat Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (specjalizacja teatrologiczna). Członek Collegium Invisibile. Zainteresowania naukowe: ekonomia pracy, teoria gier, teoria wyboru społecznego. Zupełnie nienaukowe: podróże, teatr, architektura romańska i gotycka, malarstwo niderlandzkie i holenderskie.

Polityka gospodarcza Margaret Thatcher
Indywidualistyczne teorie dyskryminacji kobiet na rynku pracy

x
Rozalia Słodczyk

Kolegium MISH, realizuje minima programowych z filologii polskiej, historii sztuki, italianistyki. Zainteresowana literaturą, sztuką nowożytną, muzyką klasyczną i filmem. Stypendystka Ministra Edukacji Narodowej.

Przybyszewski i Munch. Napięcie między kobiecością a męskością w twórczości artystów-rewelatorów nagiej duszy
Co mówią Figury Jana Lebensteina?

x
Piotr Słodkowski

Student Instytutu Historii Sztuki UW i UAM (w ramach programu MOST). Interesuje się historią sztuki nowoczesnej, malarstwem abstrakcyjnym, metodologią i historią historii sztuki, ostatnio także problemami związanymi z konstruowaniem historii sztuki Europy Środkowej.

Grzechy zaniedbania. Kanon historii sztuki
Centrum a peryferie, kanon a inna historia sztuki. Prezentacja sztuki Europy Środkowej na Zachodzie na przykładzie wystaw Constructivism in Poland 1923-1926 (1973) i Central European Avant-Gardes: Exchange and Transformation (2001-2003)

x
Michał Sutowski

Ur. w 1985, student politologii i stosowanych nauk społecznych w ramach Kolegium MISH, członek zespołu “Krytyki Politycznej”, współautor “Krytyki Politycznej Przewodnika Lewicy”, autor przekładów m. in. Carla Schmitta, Jürgena Habermasa, Philipa Goodchilda, Jacoba Taubesa i Davida Osta.

To jest mój snickers, bo to ja go jem, to jest moje doświadczenie snickersa. (wywiad z dr Martą Bucholc o problemach świata odczarowanego)

x
Jakub Sypiański

Studiuje cywilizację śródziemnomorską w ramach MISH UW. Interesuje się Morzem Śródziemnym w średniowieczu, acz nie tylko, bo zainteresowania ma – jak sam dodaje – szerokie i głębokie.

Wpływ Bliskiego Wschodu na kulturę Grecji archaicznej Drogi kontaktu

x
Beata Szulęcka

MISH (kierunek wiodący: kulturoznawstwo). Pasjonatka kultury rosyjskiej o rosyjskiej formacji duszy. Poza tym zajmuje ją filozofia, sztuka współczesna i estetyka, muzyka, socjologia oraz podróże.

Arsenij Tarkowskij, * * * (Lato właśnie minęło…)

x
Katarzyna Szymańska

MISH UW, kierunek wiodący: filologia polska, zainteresowania: miscellanea.
Peter Huchel, Letnia Sybilla

“Obie strony lustra” w wierszu Jamesa Merrilla Willowware Cup i ich oblicza w przekładzie Stanisława Barańczaka

x
Justyna Tabaszewska

MISH UJ, w ramach którego studiuje filologię polską (specjalność komparatystyka i wiedza o kulturze) oraz filozofię. Zainteresowania ogniskujące się wokół problematyki przestrzennej oraz antropologicznej, szczególnie w literaturze polskiej dwudziestego wieku.

Między myśleniem mitycznym a tradycją chrześcijańską. Kilka uwag o tarantyzmie

x
Ewelina Twardoch

MISH UJ, kierunki wiodące: polonistyka ze specjalizacją z komparatystyki oraz filmoznawstwo, zainteresowania: literatura najnowsza, film niemiecki, skandynawski, amerykański, filozofia (zwłaszcza etyka i filozofia człowieka), sztuka współczesna, nowe media, mitoznawstwo porównawcze, kultura skandynawska.

Czy fikcja literacka jest w stanie ocalić autorskie “ja” tekstowe? – o znaczeniu “anautobiografizmu” w Scenach z życia prowincjonalnego J. M. Coetzeego

x
Sabina Twardowska

Urodzona we Wrocławiu. Absolwentka Wydziału Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom w 2008 r. z wyróżnieniem dziekańskim. Przez dwa lata związana z artystycznym środowiskiem Pragi (pracownie na terenie PZO i SWPSu).

Moje Trójmiasto: Wrocław – Sanok – Warszawa (obrazy)

x
Katarzyna Urbaniak

MISH (I rok spędzany na urlopie dziekańskim), Wiedza o Teatrze AT; na MISHu: stosowane nauki społeczne, wiedza o kulturze. Zainteresowania: teatr instytucjonalny i nie, antropologia kultury, filozofia.

Intertekstualne gry z Dziennikiem Wacława Niżyńskiego. Bóg Niżyński Piotra Tomaszuka i Henryk.Hamlet.Hospital. Studium Teatralnego Piotra Borowskiego

x
Maria Wójtowicz

Studentka MISHu. Historia sztuki i etnologia.

Między piekarnią a kapliczką

x
Witold Zakrzewski

Ur. 1985, student kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej UW, interesuje się historią PRL, kulturą polską XIX w., szeroko rozumianą polityką i jeszcze szerzej rozumianymi Włochami.

Dociekania Awerroesa Jose Luisa Borgesa – próba interpretacji

x
Maciej Zaleśkiewicz

MISH, kierunki: prawo i stosunki międzynarodowe. Laureat m.in. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. W okresie nauki w liceum realizował indywidualny tok nauki na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu; uczestnik międzynarodowego European Union Knowledge Competition.

Co mówi prawo? Uwagi na tle prawotwórczej wykładni funkcjonalnej w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

x
Szymon Zaręba

MISH UW, kierunki wiodące: prawo i stosunki międzynarodowe. Interesuje się historią powszechną, reportażem i literaturą angloamerykańską.

Azyl dyplomatyczny w prawie i praktyce państw Ameryki Łacińskiej

x
Magdalena Zmysłowska

Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – szanse i bariery

x
Łukasz Żak

Student w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie; w obrębie jego zainteresowań znajdują się relacje między polityką a teologią w średniowieczu oraz mariologia współczesna; publikował m.in. na łamach kwartalnika mariologicznego „Salvatoris Mater”.

Wątki teologiczne w Kronice Galla Anonima a nurty ideowe epoki

x

  1. kanapa’s avatar

    Coś zapomiany trochę ten blog?